Webinar "Samen opvoeden na scheiding"

Maandag 21 februari 2022 van 19u30 -21u30
Marie Baerten (Orato)

Kinderen opvoeden is de mooiste maar ook de moeilijkste job ter wereld wordt wel eens gezegd. Wanneer je als ouders niet meer onder hetzelfde dak woont, wordt de uitdaging nog des te groter.

In dit webinar worden tools, tips en tricks aangereikt om als ouders ook na scheiding als een team de opvoeding waar te nemen, en dit aan de hand van volgende drie thema's:

1. Het belang van het kind centraal stellen: hoe doe je dat? Scheiden van ex-partnerschap en ouderschap.

2. Constructief communiceren over de kinderen: hoe omgaan met gevoelens van kwaadheid en schuld, het belang van zelfregulatie en impulscontrole, hoe ziet constructieve communicatie eruit (inhoud/vorm/medium/..).

3. Zin en onzin van een ouderschapsplan: welke engagementen kan je als ouders zoal opnemen naar elkaar in verband met de verdere opvoeding van de kinderen en omgang met elkaar? Hoe omgaan met meningsverschillen en discussies? Wanneer is het nodig om in te grijpen en hoe kan je dat doen?

  • Waar: online
  • Kostprijs: gratis
  • Inschrijving: huisvanhetkind@bilzen.be
  • In samenwerking met Huis van het Kind Bilzen-Hoeselt