Kwaliteitslabel

Vanaf 2010 krijgen samenwerkingsverbanden inzake opvoedingsondersteuning die gelegen zijn buiten de centrumsteden, de mogelijkheid om een kwaliteitslabel aan te vragen, indien zij voldoen aan de voorwaarden in het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingondersteuning, en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van een subsidie-enveloppe en kwaliteitlabel aan de opvoedingwinkels.
Aan opvoedingswinkel Zuid-Limburg werd eind december 2011 een kwaliteitslabel voor opvoedingswinkels in niet-centrumsteden toegekend. Op basis van 12 onderstaande parameters werd het aanbod van de opvoedingswinkel Zuid-Limburg geanalyseerd en gescoord:

 • betrokkenheid van voldoende minimale actoren;
 • bereik van het doelpubliek;
 • territoriale schikking;
 • inspelen op lokale noden;
 • informatiefunctie;
 • loketfunctie;
 • adviesfunctie;
 • ontmoetingsfunctie;
 • vormingsfunctie;
 • ondersteuningsfunctie;
 • detectiefunctie;
 • concrete vertaling visie decreet.

De medewerkers van de opvoedingswinkel Zuid-Limburg evenals de leden van de inhoudelijke stuurgroep en beleidsgroep zijn fier op het behaalde label en zullen de werking van opvoedingswinkel Zuid-Limburg blijvend toetsen aan de intenties die we beschreven in het aanvraagdossier. Als opvoedingswinkel met een kwaliteitslabel in een niet-centrumstad mogen we ook het logo van Kind & Gezin ter ondersteuning van de positionering en betere herkenbaarheid van opvoedingswinkel in Vlaanderen gebruiken. Vanaf heden zullen we als opvoedingswinkel Zuid-Limburg dan ook graag het onderstaande logo gebruiken in onze communicatie en zo een actieve rol opnemen inzake bekendmaking, herkenbaarheid en positionering van de opvoedingswinkels in Vlaanderen.