Opvoedtip van de maand: oefenen in groeiminset

30-05-2022

Om ons thema van de maand mei "Groeimindset" nog wat verder te zetten, geven we hieronder graag wat oefeningen mee die je kunnen helpen om een positieve mindset te stimuleren bij kinderen.

 De optimisme dialoog

- Zou je dezelfde situatie anders interpreteren als je je beter voelt?

- Denk je altijd zo?
- Hoe zou je denken of reageren over deze situatie als je boos zou zijn?
- Is een andere interpretatie mogelijk?
- Kun je er ook anders over denken?
- Hoe zouden anderen deze situatie inschatten?
- Wat zou mama denken?
- Welke andere verklaringen kun je vinden?
- Is er ook een andere reden mogelijk dan deze die jij bedenkt?

 De drie beste prestaties

Som 3 dingen op die je vandaag goed hebt gedaan. Dat hoeven geen grote dingen te zijn. Probeer er een gewoonte van te maken om deze oefening elke avond te doen en hou je antwoorden bij in een dagboek. Na verloop van tijd kan je meer en sneller positieve dingen over jezelf opsommen. Je kunt je lijstjes later teruglezen om een goed gevoel op te roepen.

Enkele voorbeelden: "Ik heb..."
- Tijd gemaakt voor ontspanning
- Mijn zus getroost toen ze verdrietig was
- Mijn moeder geholpen toen ze het druk had
- Mijn huiswerk direct na school gemaakt
- Een diploma behaald (zwemmen, muziek, voordracht)
- Op het zoontje van de buurvrouw gepast
- Eindelijk die moeilijke skateboardtruc onder de knie
- Geen ruzie gemaakt met mijn broer, terwijl hij mij wel uitdaagde
- Iets nieuws geprobeerd vandaag

 Wondermachine

Knutsel samen een 'machine' waar je aan de ene kant een negatieve gedacht in kunt stoppen, die er aan de andere kant uit komt als een positieve affirmatie. Of denkbeeldige machine waarbij je als je een negatieve gedachte opmerkt, je kan zeggen: 'en nu gaan we deze gedachte eens in de wondermachine stoppen. Welke positieve gedachte zou eruit komen? '

Voorbeelden van omdenken:

- 'ik kan niets' => is het erg als ik het niet meteen kan?

- 'iedereen is tegen mij' => hoe kan ik weten wat anderen over mij denken?
- 'dat lukt mij nooit' => je bent nooit zeker of iets gaat lukken, maar je kunt altijd proberen
- 'ik wil me niet belachelijk maken' => wat is het ergste dat er kan gebeuren?

 De 'hoe heb je dat gedaan?' vraag

Nieuwe energie geven met de copingvraag. Door deze vraag te stellen, worden kinderen zich ervan bewust dat ze op een bepaalde manier nog steeds volhouden. Ze ontdekken dat ze op de een of andere manier er toch in slagen om met een situatie om te gaan, dat ze wel degelijk iets kunnen, en dat niet al hun energie opgeslorpt is. Je motiveert je kind en zet zo een stapje in de richting van een positievere mindset.

- Hoe hou je het vol?

- Hoe heb je het toch voor elkaar gekregen?
- Hoe ben je onder zulke moeilijke omstandigheden toch blijven doorgaan?
- Hoe kun jij elke dag zulke moeilijke situaties het hoofd bieden?
- Wat helpt om het vol te houden?
- Het is bewonderenswaardig hoe je je werk hebt kunnen blijven doen onder zulke moeilijke omstandigheden. Hoe heb je dat gedaan?
- Hoe slaagde je erin om het vol te houden?

Je geeft door de positievere focus mee dat je niet altijd meegaat in het doemdenken, dat de werkelijkheid niet zo somber is als het kind denkt.

 Wat als je kind niet weet waar het goed in is?

Ze zien hun eigen competenties niet, focussen te veel op tekortkomingen of vinden niet de juiste woorden.

- Laat kinderen de omtrek van hun hand op een groot blad papier tekenen en laat ze in elke vinger iets schrijven waar ze goed in zijn.

- Maak het concreet en laat je kind nadenken in dagdelen. Wat heb je voormiddag goed gedaan? Hoe heb je dat aangepakt?
- Laat je kind nadenken over complimenten die het aan anderen gaf. Welk compliment heb je onlangs aan iemand gegeven? Welke positieve gevoelens had je bij dit compliment?
- Laat je kind nadenken over situaties waarin het zich top voelde. Wanneer was je op je best? Wat deed je dan? Waarvoor zou je jezelf een medaille geven?
- Maak gebruik van de fantasie van je kind. Welk dier zou je willen zijn? Welke superkrachten zou jij willen hebben?
- Focus op de toekomst en het groeipotentieel van je kind. Wat kun je nog niet, maar zou je graag willen leren?

© Ik ben goud waard - Steven Gielis